neděle 24. srpna 2014

Vzpomínka na mé chyby mne pokořuje, vede mne k tomu, 
abych nespoléhala na svou sílu, která jest pouhou slabostí. 
Leč tato vzpomínka mi též mluví o lásce a milosrdenství. 
Jak by neměly býti navždy stráveny naše chyby, 
když je vrhneme s dětinnou důvěrou do sžírající výhně lásky?