pondělí 25. srpna 2014


Snažím se v ničem se nezabývati sebou 
a bez výhrady přenechávám Ježíši vše, 
čím ráčí působiti v mé duši.