čtvrtek 25. září 2014

Ach, když uprostřed útrap a bojů okouší už člověk takových slastí při myšlence, 
že nás Bůh ze světa vyvolil, co teprve bude jednou v nebi,
 kde se ve věčné slávě a nekonečném blahém klidu budeme jasně chápati nesmírnou milost, 
kterou nám Bůh udělil tím, že nás povolal do svého domu, předsíně to nebeské.