středa 24. září 2014

Jsme vyvolenými liliemi Pána Ježíše. Když sídlí uprostřed nás, 
přebývá mezi námi jako Král 
a činí nás účastny své královské cti. 
Božská Jeho krev svlažuje naše koruny a Jeho trny, nás drásajíce, 
vybavují vzácné vůně naší lásky. 

24. září 1890 obdržela Sv. Terezie černý závoj.