sobota 13. září 2014

K nebi mne táhne volání Páně, naděje, že Jej budu konečně tak milovati, 
jak jsem dychtila, a myšlenka, že bych mohla rozžati lášku v množství duší, 
které pak budou Bohu věčně žehnati.