neděle 14. září 2014

Není mi jasno, čím tak velice vyniká život v nebesích nad život můj na zemi. 
Ovšem, budu na Boha patřiti, ale co nejúžeji s ním spojena jsem také už zde na světě.