sobota 20. září 2014

Považuje-li kdo kříž za nejlepší a nejvzácnější statek, 
pak mu přes všechnu hořkost a tíži skýtá tak velké a čisté slasti, 
jakých vůbec může lidské srdce okusiti.