neděle 21. září 2014

Má duše byla podroben velmi mnohým a různým zkouškám, vytrpěla jsem na zemi mnoho. 
V dětství jsem snášela starosti se zármutkem a truchlivostí ducha,
 nyní naopak požívám těchto trpkých plodů se srdcem plným klidu a radosti.