středa 17. září 2014

Utrpení na mne působilo nevýslovnou přitažlivostí
 a připadalo mi plné skrytých půvabů,
 jež mne uváděly v nadšení.