úterý 16. září 2014

Představuji si svou duši jako volné prostranství a prosím nejblahoslavnější Pannu Marii, 
aby odstranila všechny sutiny, totiž mé nedokonalosti. 
Potom ji vzývám, aby zřídila prostranný stan, jenž by byl hoden pojmout nebeského Krále 
a ozdobila jej krásou všech svých milostí a ctností.