úterý 28. října 2014

Jak božský láskyplný jest Ježíš, když mi nedopouští, abych se dala spoutati něčím pozemským. Ví dobře, že kdyby poslal jen stín štěstí, že bych se k němu přimkla veškerou energií, veškerou silou srdce svého. Tak mi odnímá i onen stín…Chce raději, abych žila v temnu, než aby mi dal nepravé světlo, jež by nebylo od Něho!