středa 29. října 2014

Jak se může zcela oddati Bohu srdce, v němž jest ještě lidská náklonnost? Cítím, že jest zcela nemožno.