úterý 21. října 2014

Když člověk udělí zaslouženou důtku, musí pevně státi na tom, co řekl, 
a neznepokojovati se nemístnou slabostí, že zarmoutil pokáranou osobu.