pondělí 20. října 2014

Zápasme ustavičně, i když není naděje na vítězství. 
Co záleží na výsledku! Postupoujeme odvážně vpřed,
 i když je boj velmi namáhavý.