neděle 19. října 2014

Ponechá-li představený napomenutou osobu samu sobě, naučí ji tak, 
 aby ničeho nečekala od lidí a vzala si útočiště k Bohu, 
poznala svou chybu a pokořila se. Jedná-li se jinak, 
zvykne si pokorná na útěchu, když si přece plně zasloužila důtky.