čtvrtek 23. října 2014

Vypráhlost má stále ještě vzrůstá, nenalézám útěchy v nebi ani na zemi. 
Ale nechť jsem i ponořena v temnotách zármutku, jež jsem si sama na Bohu vyprosila, 
přece jsem nejšťastnější ze všech tvorů.