neděle 12. října 2014

Zabývala jsem se jen tím, abych se uvnitř víc a více spojovala s Bohem, 
poněvadž jsem dobře věděla, že mi vše ostatní bude přidáno.