sobota 8. listopadu 2014

Aby se Bohu dostalo dokonalého klanění, musel se Bůh ponížiti až k zničení a ono nic musel přetvořiti ohněm své svaté lásky.