neděle 9. listopadu 2014

Jak krátkozraký jest úsudek lidí! Vidí-li duši, obdařenou většími osvíceními než sami obdrželi, hned z toho soudí, že božský Mistr je méně miluje.