středa 12. listopadu 2014

Nemám jiného prostředku, abych Ti osvědčila svou lásku, než že Ti sypu květy, 
to jest, chci použíti každičké příležitosti, abych Ti přinesla oběť ať v myšlenkách, slovech, 
nebo skutcích, a všecko, i to nejnepatrnější chci konati z pouhé lásky k Tobě…