úterý 11. listopadu 2014

Trpíme-li, vidouce jak jsme slabí v konání dobra, to nejlepší, co můžeme učinit, jest, obětovati Pánu Bohu dobré skutky jiných lidí. To jest dobrodiní obcování svatých.