úterý 18. listopadu 2014

Kdybych byla knězem, naučila bych se hebrejskému jazyku, abych mohla slovo Boží čísti v té řeči, ve které je Pán pronesl.