sobota 1. listopadu 2014

Netřeba se mi už bát očistce, vím zajisté, že vzhledem ke své hříšnosti jsem nejednou zasloužila, abych s dušemi spravedlivých vešla do toho místa očišťování, ale vím též, že očistec lásky má mnohem větší očistnou, tříbící a posvěcující moc, než plameny, očistcové, vím, že Ježíš nikdy nedává duši trpěti bez vážné příčiny, a že by onu horoucí touhou nebyl ve mně roznítil, kdyby jí nechtěl dobrotivě a laskavě vyplniti.