neděle 2. listopadu 2014

 I ty maličkosti (nepatrné skutky lásky a sebezáporu) Ježíš milostivě přijímá a celá církev vítězná na ně shlíží s nebeským zalíbením. Jako by si s dítkem Jeho na zemi hrála, sbírá něžné květné lístky a klade je do všemohoucích rukou Božích, tím nabývají nesmírné ceny, i sypou se pak blažení nebešťané na církev trpící, aby udusili plameny očistcové, a na církev bojující, aby vítězně a slavně bojovala boje Páně.