pátek 28. listopadu 2014

Obličej jest zrcadlem duše. Musíte se vždy tvářiti přívětivě a laskavě jako dítě, 
které je vždy spokojeno. Dle této zásady musíte jednati, i když jste úplně sami, 
jsme ustavičně divadlem andělům.