sobota 29. listopadu 2014

Život není smutný, naopak je pln radosti. Kdybyste řekli: „Vyhnanství je smutné“
 (a ne „život je smutný“), byla bych vám ihned porozuměla.
 Chybujeme, označujíce jménem život to, co brzy musí skončiti. 
Měli bychom krásné jméno „život“ si ponechati jen pro nebe, kde není smrti.