pátek 5. prosince 2014

Musíme býti tak malými, chceme-li se přiblížiti k Ježíši. 
Ach, jak jest málo duší, které dychtí po tom, aby byly malé a neznámé.