čtvrtek 4. prosince 2014

Pán Ježíš řekl: „Lišky mají doupata a ptáci nebeští hnízda, 
avšak já nemám ani kam bych sklonil hlavy.“ 
Nuže, až tam máme sestoupiti, abychom mohli sloužiti za příbytek Ježíši. 
Máme býti tak chudí, abychom ani neměli kam sklonit hlavy.