neděle 21. prosince 2014

Nejvíce přátel mají ony řeholnice, které jsou nejpokornější.
 Jejich společnost, jest vyhledávána a každý jest ochoten prokázati jim službu lásky,
 i když o ni neprosí.