pondělí 22. prosince 2014

Mně se zdá, že pro smírné oběti božské lásky nebude soudu. 
Milý Pán Bůh spíše ihned odmění věčnou, nevýslovnou slastí svou vlastní lásku, 
hárající v jejich srdcích.