pátek 19. prosince 2014

Ó jak jsou sladké cesty lásky! Ovšem i tu člověk může ještě chybiti, může se dopustiti nevěrnosti, ale láska umí ze všeho čerpati užitek, a její čistý plamen stráví brzy vše, co se Ježíši nelíbí a Jej rmoutí, a je-li struska zničena, zůstane na dně srdce jen zlato sladkého, na pokoře založeného míru.