čtvrtek 18. prosince 2014

V naší době žízní Pán ještě mnohem více. Kolik nekonečných, 
lhostejných lidí má Ježíš mezi svými učedníky a následovníky ve světě! 
A mezi dušemi, jež se Mu zcela odevzdaly, jak málo jest těch, 
které by se s dokonalou věrností a oddaností úplně přenechaly Jeho lásce.