pondělí 8. prosince 2014

Ó Panno bez poskvrny! Sladká Hvězdo nebe, jež vyzařuješ Krista. 
K Němu mě připoj jen! Dovol, bych pod tvůj závoj, Matko, skryla sebe jen dnešní den!