úterý 9. prosince 2014

Ježíši se líbí zahrnovati svými dary některé tvory, aby jimi k sobě přivábil jiné duše, 
ale uvnitř je ponižuje svým milosrdenstvím a pudí je sladce k poznání vlastní nicoty
 a Jeho všemocnosti.