neděle 28. prosince 2014

Zvláště ráda jsem vykonávala nepatrné, tajné skutky lásky, tak jsem skládala pláště,
 na něž sestry zapomněly, uklízela jsem a používala každé příležitosti, 
abych jim mohla prokazovati podobné službičky.