sobota 27. prosince 2014

Jen po jednom bažím: po lásce! Nehledám již jiného, než Tebe milovati, můj Ježíši! 
Konati skvělé hrdinské činy mi není dáno, nemohu kázati evangelium, ani krev svou prolíti – 
ale to nevadí. Moji bratři (misionáři) pracují a působí místo mne ve jménu mém a já, 
dítko dobrotivého Otce, zůstávám blizoučko Jeho královského trůnu a miluji za všechny, ktož bojují.