sobota 11. ledna 2014

11.

Ježíš ví, že bolest jest jediným prostředkem, 
aby nás připravil k tomu, bychom Jej poznávali
 jako On sám sebe poznává, 
bychom i my stali se bohy.
 Jak veliká jest naše duše! 
Pozvedněme se nad pomíjející, 
stůjme opodál světa, výš, 
výše jest tak čistý vzduch! 
Ježíš se skrývá, ale ví o všem…