neděle 12. ledna 2014

12.

Ježíš mi ukázal, že jedinou pravou slávou je, ona potrvá na věčnost,
 a že netřeba pro získání slávy konati činy hrdinské,
naopak, Spasitel miluje, když se duše v pokoře skryje před očima světa.