středa 15. ledna 2014

15.

 Pán nás objímá láskou mnohem něžnější a slitovnější, než vlastní naše matka. 
Vím, že matka je vždy ochotna promíjeti svému dítěti malé bezohlednosti a nezpůsoby,
 jež vznikají jen z nepozornosti.