středa 12. února 2014

40.

Žít z lásky divným omylem se jeví. Mně volá svět: 
„Ó, zpívat ustaň jen! Netrať svých vůní! Či tvé srdce neví,, že život má být dobře uplatněn?“ „Milovat tebe“ - jak bohatá ztráta! 
Mé vůně tvými navždy musí být! Svět opouštějíc, pět chci s láskou spjata: Chci v smrti z lásky žít!