čtvrtek 27. února 2014

55.

Svými nepatrnými, skrytými skutky lásky obracíme duše ve veliké dálce, 
pomáháme hlasatelům víry a zřizujeme Pánu Ježíši opravdu duchovní příbytky v duších
 a budujeme svatyně pro Nejsvětější Svátost. 

27. Února 1884 se Terezie začala připravovati k prvnímu sv. přijímání