pátek 28. února 2014

56.

Kromě Ježíše nemožno hledati opory. Jen On sám jest nezměnitelný. 
Jak jest blahá myšlenka, že se nemůže měniti.