středa 19. března 2014

74.

Josefe, život tvůj podivuhodný v pokoře tichý jako potůček spěl. 
 Ježíše, Marie zevnějšek skromný krásou však zařící s úctou jsi zřel. 
Kolikrát Ježíšek hlavinku sklonil přešťasten na srdce, na rámě tvé, 
tolikrát radostné slzy jsi ronil, vida, jak Syn Boží poslušen je. 

19. března 1923 podepsal Pius XI. Dekret de Tuto, 
že možno bezpečně přikročiti k blahořečení ctihodné Terezie, 
19. března 1925 schváleny zázraky pro svatořečení Terezie.