čtvrtek 20. března 2014

75.

Zapomeňme na sebe v tomto velikém utrpení (nemoc otcova) 
a modleme se za kněze, budiž jim věnován náš život!