sobota 22. března 2014

77.

Jest tak sladko sloužiti Pánu Bohu v temné noci a těžké zkoušce. 
Máme jen krátký čas na zemi, abychom žili z víry.