sobota 5. dubna 2014

Dle svaté vůle Boží mají si duše zde na zemi sdělovati 
dary nebeské vzájemnou modlitbou,
 aby si v nebeské vlasti byly navzájem oddané ve vděčné lásce, 
v bezměrné vzájemné náklonnosti, jaká se sotva nalezne v nejideálnější rodině.