neděle 6. dubna 2014

Zdá se mně, že pokora jest pravda. 
Nevím, jsem-li pokornou, vím však, 
že ve všech věcech usiluji o pravdu.