středa 30. dubna 2014

Dospěla jsem tam, kde vlastně už není utrpení, 
protože působí jen útěchu a slast.