čtvrtek 3. dubna 2014

Naším ohlasem jest píseň utrpení. Ježíš nám podává hojně trpký kalich,
 neodtrhujme rtů, trpme klidně.
 Dím-li klid, nemyslím tím radost, aspoň ne citovou. 
Abychom kidně trpěly, stačí opravdu cítiti vše, co chce náš Pán.

 3. dubna 1896 měla Sv. Terezie v noci první chrlení krve.