úterý 27. května 2014

Čím více pokračuješ, tím méně bojů budeš míti – nebo lépe – tím snáze budeš přemáhati obtíže, 
poněvadž seznáš dobrou stránku věcí. Pak se povznese tvá duše nad tvory.
 Ať mně nyní někdo řekne, co chce, zůstanu klidnou, znajíc nestálost lidského osudu.